Forberedelse

 

Anbring grillen på et solidt og plant underlag med god afstand til brændbart materiale.

Husk på vindretningen når grillen placeres, idet der under brug kan udvikles en del røg.

 

Advarsel!

Grillen må ikke anvendes i lukkede eller overdækkede rum pga. faren for kulilteudvikling.

 

Advarsel!

Hæld aldrig tændvæske eller andre flydende stoffer på en varm grill.

Brug aldrig benzin, sprit eller andre eksplosive væsker til optænding.

 

 

 

Kriswell A/S - Knudstrupvej 10C - DK8870 Langaa - Tlf +45 8773 6000 - Fax +45 8773 6009 - info@dancook.dk