Optændning

 

Der er tre sikre optændningsmetoder.

Fælles for alle tre metoder er, at kul eller briketter skal gløde ensartet inden de fordeles i grillen.

 

 

Grillvæske

Briketter eller kul anbringes i pyramideform i bunden af grillen og overhældes med et jævnt lag optændningsvæske.

Når brændslet har "trukket" et par minutter antændes det. Denne optændningsform giver høje flammer og udvikler en del røg - husk derfor at anbringe grillen i god afstand til brændbart materiale.

Optændningstid: ca.½time.

 

 

Tændblokke

Anbring tændblokke i bunden af grillen og briketter eller kul ovenpå.

Tændblokkene antændes og kullene fordeles i grillen, når de gløder ensartet.

Optændningstid: ca.½time.

 

 

Grillstarter

Fyld en passende mængde briketter eller kul i grillstarteren og anbring let sammenkrøllet papir eller tændblokke under grillstarterens rist. Stil grillstarteren på et ikke brændbart underlag eller i bunden af grillen og antænd papir eller tændblokke.

Når alle briketter eller kul gløder fordeles de i bunden af grillen på kulristen. Da grillstarteren bliver meget varm under brug er det vigtigt at betjeningen er sikker.

Dancook grillstarter er, som den eneste på markedet, konstrueret med 2 drejelige træhåndtag, der giver sikker optændning uden fare for forbrændning.

Optændningstid: ca 15 min.

 

Grillstarteren er absolut at foretrække. Man får en hurtigere og mere ensartet optændning og mangler aldrig optændningsmiddel. Da man sparer penge til grillvæske/tændblokke er grillstarteren hurtigt tjent hjem.

 

 

 

Godt råd

Det skåner grillen, hvis briketter eller kul anbringes 3-4 cm fra sider og forkant.

 

 

 

Advarsel

Hæld aldrig tændvæske på en varm grill.

Brug aldrig benzin, sprit eller andre eksplosive væsker til optændning.

 

 

 

 

 

 

 

Kriswell A/S - Knudstrupvej 10C - DK8870 Langaa - Tlf +45 8773 6000 - Fax +45 8773 6009 - info@dancook.dk